Portal Duszpasterstwa Powołań OO. Bernardynów
Licznik
Do dni skupienia

w klasztorze w Leżajsku
Ankieta
Jakie odkrywasz (bądź już realizujesz) swoje życiowe powołanie?

W małżeństwie/rodzinie

W życiu zakonnym

w życiu zakonnym i kapłańskim

w życiu kapłańskim

W stanie wolnym

Jeszcze nie wiem

Formacja zakonna
Formacja franciszkańska zmierza do tego, aby wszyscy bracia i kandydaci, za natchnieniem Ducha Świętego, mogli ciągle naśladować Chrystusa, według sposobu życia św. Franciszka i Reguły, w konkretnych warunkach swoich czasów. Formacja braci powinna być jednocześnie formacją ludzką, chrześcijańską i franciszkańską.

FORMACJA POCZĄTKOWA zaczyna się w dniu, w którym kandydat zostaje dopuszczony do postulatu w naszym zakonie, i trwa do dnia złożenia profesji uroczystej (czyli wieczystych ślubów zakonnych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości) przez którą definitywnie uświęca on swój wybór. W naszym zakonie formacja początkowa obejmuje trzy stopnie:
  • Postulat
  • Nowicjat
  • Okres profesji czasowej

Pierwsze dwa etapy formacji, kandydaci na kapłanów i kandydaci na braci zakonnych, odbywają razem. Natomiast okres profesji czasowej (czas do złożenia ślubów wieczystych) kandydaci na kapłanów spędzają w murach Wyższego Seminarium Duchownego, odbywając studia filozoficzno – teologiczne. Natomiast kandydaci na braci zakonnych odbywają w tym czasie juniorat, podczas którego zdobywają podstawową wiedzę teologiczną, a także doskonalą umiejętności, które pomogą im w pełnieniu późniejszych obowiązków.

POSTULAT

Pierwszym etapem formacji początkowej jest postulat. Trwa on jeden rok. Bracia odbywający postulat mieszkają w klasztorze w Warcie. W tym czasie każdy z postulatów, z pomocą braci, uczy się poznawać samego siebie i uzupełnia, jeżeli istnieje taka potrzeba, braki w zakresie podstawowej formacji chrześcijańskiej. Rozważa racje dotyczące dokonanego wyboru, pogłębia znajomość życia franciszkańskiego i stopniowo zaczyna je praktykować. Podczas postulatu bracia nie składają ślubów zakonnych, używają świeckich ubrań.

NOWICJAT

Nowicjat jest okresem intensywniejszej formacji. Trwa jeden rok i mieści się w klasztorze w Leżajsku k. Rzeszowa. Jego celem jest, aby nowicjusze poznali sposób życia św. Franciszka, doświadczyli go i przepoili swój umysł i serce duchem Franciszkowym oraz pełniej uświadomili sobie powołanie otrzymane od Boga.
W tym celu studiują Regułę, inne pisma św. Franciszka, literaturę franciszkańską, a także historię zakonu i prowincji. Ćwiczą się w prowadzeniu życia modlitwy, w pokucie, ubóstwie, życiu braterskim i pracy.
Podczas nowicjatu bracia otrzymują habit św. Franciszka i imię zakonne. Jeżeli po upływie okresu nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego i on sam pragnie kontynuować życie w zakonie św. Franciszka, zostaje on dopuszczony do profesji czasowej. Na jeden rok ślubuje żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Potem co roku ponownie będzie składał śluby na jeden rok, aż do momentu złożenia ślubów wieczystych. Dopiero śluby wieczyste (profesja wieczysta) składane zwykle po pięciu latach ślubów czasowych, są zobowiązaniem na całe życie i na zawsze łączą zakonnika z zakonem.

SEMINARIUM LUB JUNIORAT

Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, wszyscy bracia wracają do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu ich domem staje się nie, jak w postulacie, klasztor przy Sanktuarium, ale nowy klasztor św. Franciszka, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne.
  • Kandydaci na kapłanów rozpoczynają tu sześcioletnie studia. Pierwsze dwa lata poświęcone są zgłębianiu zagadnień filozofii. Następne cztery służą zdobyciu wiedzy teologicznej. Studenci seminarium (bracia klerycy) na początku piątego roku składają śluby wieczyste, natomiast pod koniec piątego roku otrzymują święcenia diakonatu. Po pierwszym semestrze szóstego roku odbywa się egzamin wieńczący studia, a także egzamin magisterski. Po nim bracia, już z tytułem magistra teologii, udają się do wyznaczonych klasztorów, aby odbyć praktyki duszpasterskie. Po ich zakończeniu (zwykle w czerwcu), w Sanktuarium Kalwaryjskim otrzymują święcenia kapłańskie.

  • Kandydaci na braci zakonnych po ukończeniu nowicjatu rozpoczynają tzw. juniorat. W tym czasie poznają podstawy wiedzy teologicznej, a także zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w pełnieniu powołania brata zakonnego. Po pięciu latach junioratu składają wieczyste śluby zakonne. Po złożeniu ślubów kierowani są do klasztorów, aby tam podjąć wyznaczone obowiązki (praca w zakrystii, gra na organach, szycie habitów, czy wiele innych).

FORMACJA CIĄGŁA
Jak wspomniano na wstępie, formacja początkowa rozpoczyna się z chwilą przyjęcia kandydata do postulatu, a kończy się złożeniem wieczystych ślubów zakonnych. Ale w momencie złożenia profesji wieczystej, formacja zakonnika nie kończy się… Po ślubach wieczystych rozpoczyna się tzw. formacja ciągła, która trwa… aż do śmierci. Formacja ciągła to droga całego życia, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi, według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro”.


Grafiki na stronie © Copyright by: Paweł Kołodziejski
Dobra myśl
Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć oblicze własnego życia. (św. Jan Paweł II)
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Upload/Download
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27/06/2014 19:26
W dniu dzisiejszym maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości, a dzieci i młodzież rozpoczęła upragniony czas wakacji. Życzymy Wam zasłużonego odpoczynku i miłych wakacji! Smile

19/06/2014 11:27
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki - Chrystus zapewnia nas, że sam siebie nam ofiaruje, abyśmy mieli życie dzięki Niemu Smile

15/06/2014 10:03
Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas nocy czuwania w intencji powołań. Z darem modlitwy x. Robert Smile

30/05/2014 09:19
Dziewięć dni przed zesłaniem, prośmy Ducha Bożego, o Jego dary, moc i światło na każdy dzień! Smile

16/05/2014 10:48
Trwa Tydzień Modlitw Powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego (11-17.05.2014). Prosimy Was o dar modlitwy za nas - powołanych i za młodych stających przed wyborem drogi życiowej. Wink